Norske landskapsvåpen


Hovedside
Riksvåpen
Besøk Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


Hovedside


Velkommen til "Norske landskapsvåpen". Dette er en heraldisk katalog med en illustrert oversikt over alle fylkes- og kommunevåpen i Norge. I tillegg er riksvåpnet tatt med. Til hvert våpen finnes en beskrivelse og forklaring, samt en oversikt over hvor lenge det har vært i bruk.

Det er 435 kommuner i Norge fordelt på 19 fylker. Hver kommune og fylke har sitt eget våpenmerke. Disse blir nå for første gang presentert på en helhetlig måte. Det finnes et sett allment aksepterte regler for konstruksjon av slike våpen, bl.a. at det bare skal bestå av et motiv. Alle våpen skal dessuten godkjennes av statlig instans.

Til nå er kommunene i Akershus, Aust-Agder, Buskerud og Finnmark presentert.

Les mer om heraldikk. Se innom kildeoversikten.

Les dessuten om kommunevåpen i Riksarkivet.

Let blant norske landskapsvåpen ved hjelp av FreeFind


Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 1. september 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård, hjemmeside
Web-vert er NVG