Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


Kildeoversikt


·Aschehoug og Gyldendal (1995-1999): STORE NORSKE leksikon. 3. utgave. Kunnskapsforlaget.

·Gröna stubben (udatert): Vad är heraldik?. http://hem.passagen.se/gronstub/vadarheraldik.htm [Tilegnet 15. august 2000].

·Kommuneforlaget (2000): Kommunenøkkelen. http://www.kf.kommorg.no/komnok/komfylker.html.

·norge.no (udatert): Geografisk inngang, kart. http://www.norge.no/kart/.

·Svenska Heraldiska Föreningen (2000): Kort historia kring heraldiken. http://www.geocities.com/heraldiker/historia.html [Tilegnet 15. august 2000].

·Svenska Heraldiska Föreningen (2000): Praktisk Heraldik. http://www.geocities.com/heraldiker/praktik.html [Tilegnet 15. august 2000].

·Svenska Heraldiska Föreningen (2000): Teoretisk Heraldik. http://www.geocities.com/heraldiker/teori.html [Tilegnet 15. august 2000].

·Svenska Heraldiska Föreningen (2000): Tinktur. http://www.geocities.com/heraldiker/tinktur.html [Tilegnet 15. august 2000].

[Til hovedsiden]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård