Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


RiksvåpenVåpenskjold


Norge

Beskrivelse: En opprett gull-løve med gullkrone på hodet og gullskjeftet sølvøks i framlabbene mot rød bakgrunn.
Forklaring: Ved sin regjeringstiltredelse i 1280 ga kong Eirik Magnusson riksvåpnet sin nåværende utforming. Våpnet bygget imidlertid på eldre forelegg innenfor kongeslekten der det ble ført et løvevåpen. Tidligere norske konger kan ha ført en øks som våpen, sannsynligvis St. Olavs øks. For å vise forbindelsen med Olav den hellige ga Eirik løven en krone på hodet og en øks i forlabbene. Våpnet ble dermed et uttrykk for ideen om at Norges konge handlet som Olavs, "Norges evige konges", stedfortreder. Da Sverreætten døde ut i mannslinjen på 1300-tallet, ble våpnet stående som fast norsk riksvåpen, uansett skiftende dynastier.
Historikk: Siden 1905 felles for staten og kongehuset.

Norge - Klikk på kartet

Kart over Norge

[Til hovedsiden]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 1. september 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård
Svalbard Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo Vestfold Østfold Akershus Oppland Hedmark