Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Bygland

Beskrivelse: En oppspringende gull gaupe mot grønn bakgrunn.
Forklaring: Gaupen (felis lynx) symboliserer det bratte, ville og skoglendte terrenget i kommunen.
Historikk: Godkjent 1991.
Beliggenhet: Aust-Agder.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård