Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


FylkesvåpenVåpenskjold


Aust-Agder

Beskrivelse: To gull bjelker mot rød bakgrunn.
Forklaring: Motivet henspiller på trelasthandelen og den betydning denne har hatt og har i fylket.
Historikk: Godkjent 1958.

Aust-Agder - Klikk på kartet

Kart over Aust-Agder

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård
Bykle Valle Bygland Risør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Åmli Vegårshei Gjerstad Froland Birkenes Iveland Evje og Hornnes