Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Evje og Hornnes

Beskrivelse: To svarte gruvevogner, stilt over hverandre, mot gull bakgrunn.
Forklaring: Motivet henspiller på gruvedriftens sterke tradisjon og betydning i kommunen.
Historikk: Godkjent 1992.
Beliggenhet: Aust-Agder.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård