Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Birkenes

Beskrivelse: En oppvoksende sølv bjerkekvist med tre blader mot grønn bakgrunn
Forklaring: Motivet henspiller på kommunenavnet og på selve bjørketreets (bétula pubéscens) farger. Bunnfargen skal symbolisere jordbruket i kommunen.
Historikk: Godkjent 1986.
Beliggenhet: Aust-Agder.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård