Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Nore og Uvdal

Beskrivelse: Venstre skrådelt, i første felt et grønt stabbur mot gull bakgrunn, i andre felt et gull vasshjul mot grønn bakgrunn.
Forklaring: Motivene gjenspeiler jord og skogbruk.
Historikk: Vedtatt 1982.
Beliggenhet: Buskerud.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 25. august 2000 | Sist oppdatert 25. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård