Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


FylkesvåpenVåpenskjold


Buskerud

Beskrivelse: En oppreist blå bjørn mot sølv bakgrunn.
Forklaring: Motivet uttrykker at det fremdeles forekommer bjørn (ursus arctos) i fylket. Fargevalget henspiller på to store nedlagte bedrifter: sølvverket på Kongsberg og Blaafarveværket på Modum.
Historikk: Godkjent 1966.

Buskerud - Klikk på kartet

Kart over Akershus

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 25. august 2000 | Sist oppdatert 25. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård
Hurum Røyken Drammen Nedre Eiker kommune i Øvre Eiker Lier Hole Kongsberg Flesberg Modum Rollag Sigdal Krødsherad Ringerike Flå Nore og Uvdal Nes Gol Hemsedal Ål Hol