Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


Kommunevåpen



Våpenskjold


Rollag

Beskrivelse: To oppstigende gull spisser, møtende i øvre skjoldrand, mot rød bakgrunn.
Forklaring: Motivet viser stilisert en varde.
Historikk: Godkjent 1993.
Beliggenhet: Buskerud.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 25. august 2000 | Sist oppdatert 25. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård