Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Hurum

Beskrivelse: To blå skråbjelker, dannet ved bølgesnitt, mot sølv bakgrunn.
Forklaring: Motivet illustrerer kommunens plassering mellom to fjorder.
Historikk: Godkjent 1989.
Beliggenhet: Buskerud.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 25. august 2000 | Sist oppdatert 25. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård