Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Modum

Beskrivelse: En sølv trillingstreng skråstilt venstre-høyre, dannet ved bølgesnitt, mot blå bakgrunn.
Forklaring: Motivet gjengir stilisert tre elver i kommunen.
Historikk: Godkjent 1985.
Beliggenhet: Buskerud.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 25. august 2000 | Sist oppdatert 25. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård