Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Hemsedal

Beskrivelse: Et gull gaupehode, sett forfra, mot rød bakgrunn.
Forklaring: Gaupe (felis lynx) finnes i kommunen.
Historikk: Godkjent 1992.
Beliggenhet: Buskerud.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 25. august 2000 | Sist oppdatert 25. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård