Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Flå

Beskrivelse: Et svart bjørnehode, sett forfra, mot sølv bakgrunn.
Forklaring: I Flå ligger store deler av Vassfaret, som er et kjent distrikt for bjørn (ursus arctos).
Historikk: Godkjent 1985.
Beliggenhet: Buskerud.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 25. august 2000 | Sist oppdatert 25. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård