Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Hole

Beskrivelse: Fire gull kroner, plassert over hverandre, mot rød bakgrunn.
Forklaring: Motivet symboliserer kongetilknytning. I kommunen ligger Bønsnes der Sigurd Syr skal ha hatt kongsgården sin. Og der vokste trolig Olav den hellige opp.
Historikk: Godkjent 1985.
Beliggenhet: Buskerud.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 25. august 2000 | Sist oppdatert 25. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård