Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Drammen

Beskrivelse: En sølv søyle på sølv fjellgrunn korslagt med en nøkkel og et sverd, begge i sølv, mot blå bakgrunn.
Forklaring: Våpnet har sin opprinnelse i Bragernes' bysegel fra 1723. Våpnet henspiller på et valgspråk In Fide et Justitia Fortitudo (i tro og rettferd ligger styrke) der fjellgrunnen illustrerer styrken, sverdet rettferdigheten og nøkkelen troen. Overtatt av Drammen ved bysammenslutningen i 1811.
Historikk: Vedtatt 1960.
Beliggenhet: Buskerud.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 25. august 2000 | Sist oppdatert 25. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård