Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Sør-Varanger

Beskrivelse: En skrådeling i gull og rødt ved tretunget flammesnitt.
Forklaring: Motivet henspiller på tretallssymbolikk.
Historikk: Godkjent 1982.
Beliggenhet: Finnmark.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 1. september 2000 | Sist oppdatert 1. september 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård