Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Nesseby/Unjárga

Beskrivelse: En gull molteplante mot rød bakgrunn.
Forklaring: Molte (rúbus chamaemórus) er vanlig i kommunen.
Historikk: Godkjent 1986.
Beliggenhet: Finnmark.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 1. september 2000 | Sist oppdatert 1. september 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård