Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Måsøy

Beskrivelse: En gull skråstilt klepp mot rød bakgrunn.
Forklaring: Motivet gjenspeiler fisket.
Historikk: Godkjent 1984.
Beliggenhet: Finnmark.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 1. september 2000 | Sist oppdatert 1. september 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård