Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Kvalsund

Beskrivelse: Tre sølv laks stilt i trepass mot blå bakgrunn.
Forklaring: Motivet viser til fisket som næring og hobby.
Historikk: Godkjent 1987.
Beliggenhet: Finnmark.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 1. september 2000 | Sist oppdatert 1. september 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård