Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Alta

Beskrivelse: En sølv spydspiss mot blå bakgrunn.
Forklaring: Motivet symboliserer Komsakulturen, som er spor etter 5000-9000 år gammel bosetning i kommunen. Motivet symboliserer dessuten, ved assosiasjoner til mineboret, bergverksdriften i nyere tid.
Historikk: Godkjent 1976.
Beliggenhet: Finnmark.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 1. september 2000 | Sist oppdatert 1. september 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård