Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Vardø

Beskrivelse: En oppgående sol bak to båter på sjøen og en torsk under i kant, samt en bord rundt i nasjonalfargene. I svart skrift står: VARDØENSIS INSIGNIA URBIS, videre CEDANT TENEBRÆ SOLI og årstallet 1787.
Forklaring: Teksten btyr oversatt 'Byen Vardøs segl', 'Mørket skal vike for solen' og årstallet viser til når Vardø fikk sine kjøpstadsrettigheter. Utformingen av våpnet minner om fanens og står i særstilling blant norske kommunevåpen.
Historikk: I bruk fra 1890-årene.
Beliggenhet: Finnmark.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 1. september 2000 | Sist oppdatert 1. september 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård