Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Hurdal

Beskrivelse: En gull grankongle mot grønn bakgrunn.
Forklaring: Motivet henspeiler på at kommunen har mye skog med gran (pícea ábies).
Historikk: Godkjent 1988.
Beliggenhet: Akershus.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård