Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Nannestad

Beskrivelse: En gull hestehovplante mot grønn bakgrunn.
Forklaring: Hestehov (tussilágo fárfara) er svært utbredt i kommunen.
Historikk: Godkjent 1990.
Beliggenhet: Akershus.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård