Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Eidsvoll

Beskrivelse: En gull skålvekt mot grønn bakgrunn.
Forklaring: Skålvekten er et gammelt rettferdighetssymbol, og viser til Eidsvolls betydning i eldre og nyere norsk historie.
Historikk: Godkjent 1987.
Beliggenhet: Akershus.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård