Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Nes

Beskrivelse: Tre kvistede gull trestammer stilt i trepass mot grønn bakgrunn.
Forklaring: Motivet symboliserer skogbruk.
Historikk: Godkjent 1988.
Beliggenhet: Akershus.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård