Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Ullensaker

Beskrivelse: Guden Ull holdende på tre piler og en bue, alt i gull, mot blå bakgrunn.
Forklaring: Motivet henspiller på kommunenavnet, som kommer av den norrøne gudenavnet Ull.
Historikk: Har vært i bruk fra ca 1980.
Beliggenhet: Akershus.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 22. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård