Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Gjerdrum

Beskrivelse: Et sølv gjerde mot grønn bakgrunn.
Forklaring: Motivet henspeiler på kommunens navn, men også på jord- og skogbruk.
Historikk: Godkjent 1993.
Beliggenhet: Akershus.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård