Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Enebakk

Beskrivelse: Fire sølv firblad, stilt 1-2-1, mot grønn bakgrunn.
Forklaring: Motivet er hentet fra Enebakk kirke. Interessante kalkmalerier som inneholt firblad ble avdekket under restaureringen av kirken i 1967. Firblad er også et gammelt heraldisk symbol.
Historikk: Godkjent 1986.
Beliggenhet: Akershus.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård