Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Asker

Beskrivelse: Tre sølv "askekaller", stilt ved siden av hverandre, mot grønn bakgrunn.
Forklaring: "Askekaller", asketrær (fráxinus excélsior) skåret omtrent ned til mannshøyde, var i eldre tider et velkjent syn i kommunen.
Historikk: Vedtatt 1975.
Beliggenhet: Akershus.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård