Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkesoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Ås

Beskrivelse: Tre sølv spissruter, stilt to over en, mot rød bakgrunn.
Forklaring: Motivet gjenspeiler arkeologiske funn i kommunen. Det er gjort rike oltidsfunn, særlig fra eldre steinalder.
Historikk: Godkjent 1982.
Beliggenhet: Akershus.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård