Norske landskapsvåpen


Besøk Hovedside
Riksvåpen
Fylkeoversikt
Kommuneoversikt


KommunevåpenVåpenskjold


Vestby

Beskrivelse: Tre gull kløverbladkors, stilt to over en, mot rød bakgrunn.
Forklaring: Motivet symboliserer kommunens tre kirkesogn.
Historikk: Godkjent 1992.
Beliggenhet: Akershus.

[Til oversikten]

Gjort tilgjengelig 18. august 2000 | Sist oppdatert 18. august 2000
Copyright © 2000 Odd Sørgård