[Ved manglende navigasjonsfelt til venstre - trykk her.]

Min bakgrunn


Jasså! Du klarte ikke å dy deg! Vel, når du først har funnet veien hit kan jeg fortelle deg litt om min bakgrunn.

Jeg kom til verden i 1969 på Vefsn Sykehus i Mosjøen, Vefsn kommune i Nordland. Av andre begivenheter dette året kan det nevnes noe om en månelanding, men den er av mindre viktighet. Ganske snart gikk turen til min fars hjemgård Bakken på Hundåla, et sted som ligger et stykke ut i Vefsnfjorden. Her tilbragte jeg mine første leveår sammen med resten av min familie. Foruten meg besto familien av far Arne Martin (født 1929), mor Annbjørg Johanne (født 1931), og dessuten mine tre brødre Kjell Arne (født 1954), Alf Tore (født 1956) og Even (født 1959).

Som nevnt er Bakken under Sørgården min fars hjemgård. Min mor derimot kommer fra Balsfjord kommune i Troms. Der vokste hun opp på gården Bjørnbåsen under Bomstad. Denne gården blir nå drevet av hennes bror Trygve Leif Arntsen.

Høsten 1976 startet et nytt kapittel i mitt liv. Da begynte jeg i 1. klasse ved Husvika skole. Det ble en interessant og lærerik tid som ble avsluttet etter sedvanlige ni år.

Høsten 1986 begynte min utdanningskarriere. Jeg startet da opp på ettårig grunnkurs ved Vefsn landbruksskole. Og høsten etter fortsatte jeg på halvannet årig agronomkurs. Årene ved Vefsn landbruksskole ble begivenhetsrike faglig sett, men det ble også tid til masse moro.

Etter å ha jobbet et år ved Statens forskingsstasjoner i landbruk Tjøtta forskingsstasjon (nåværende Planteforsk Tjøtta fagsenter), gikk turen sørover til Romsdal høsten 1990. Nærmere bestemt Gjermundnes landbruksskule, det faget jeg der startet opp på var ettårig agroteknikerkurs i administrasjon og regnskap. Dette var et år jeg stortrivdes, faktisk så godt at jeg gjerne kunne tenkt meg å flytte tilbake engang i fremtiden.

Etter året på Gjermundnes ble det til at jeg jobbet ett og et halvt år på hjemgården. På nyåret 1993 gikk jeg i gang med delartium i allmene fag ved Mosjøen videregående skole for å skaffe meg generell studiekompetanse. Dette ble avsluttet våren 1994.

Etter å ha søkt på diverse utvalgte studier falt valget til slutt på landbruksøkonomi og bygdeutvikling ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Høsten 1994 startet jeg opp ved HiNT, og det skulle snart vise seg at det var en helt spesiell gjeng jeg havnet sammen med. Etter tre frafall første året holdt klassen seg stabil med 25 studenter ut studietiden. Vi hadde mye moro sammen, reiste på turer og festet. De største begivenhetene var vår studietur til Danmark og Nord-Tyskland, og avslutningsfesten våren 1997. For å vite mer om gjengen kan vårt nettsted "www.landok-94-97.net" besøkes. Da jeg ikke ble ferdig med studiet til fastsatt tid, tok jeg opp noen fag studieåret 97/98. Det hjalp noe, men jeg er fortsatt ikke helt ferdig med lbr.økonomien.

Høsten 1998 var det tid for endring i tilværelsen. Da startet jeg med studier ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet. Her har jeg studert til våren 2000. Fagene som jeg har studert er grunnfag historie, internasjonal og komparativ politikk, Examen philosophicum, kulturforståelse, og grunnfag samfunnsfag. Det var i løpet av tiden ved NTNU at min interesse for internett og hjemmesideutvikling er blitt vakt. Det har blant annet resultert i denne siden. Min tid ved NTNU endte i november 2000 uten de store resultatene fagmessig.

Etter nestne to år uten annet å gjøre enn enkelte småjobber for lokale bønder etc, fikk jeg meg endelig et vikariat som landpostbud hos Posten Norge AS høsten 2002. Nå kjører jeg post på den lokale ruten hjemme. I desember 2002 endret jeg også navn fra Odd Sørgård til Odd Andreas Sørgård.

Av interesser som opptar meg er historie (medlem i Helgeland Historielag), heraldikk (medlem i Norsk Heraldisk Forening og Skandinavisk Heraldisk Selskap), genealogi (medlem i Norsk Slektshistorisk Forening), investering (gjennom nettmegleren Stocknet-Aston Securities ASA) og masse annet.

Til slutt er det vel kanskje på sin plass å fortelle hva resten av familien gjør. Min far er nå pensjonist etter en lang karriære som selvstendig næringsdrivende innen landbruket. Han har i mange år drevet Bakken sammen med min mor. Produktene har vært melk og kjøtt fra storfé, dessuten gras til fór og noe egg som er blitt solgt direkte til en privat kundekrets. Nå er gården forpaktet, sammen med en nabogård, av en bekjent av oss. Kjell Arne bor sammen med sin ektefelle Wenche (f. Steiro) på Garstad i Vikna kommune. De er foreldre til Kjersti-Lill, Eirik og Wegard. Kjell Arne jobber som kombinert produksjonsmedarbeider og servicetekniker hos firmaet Viplast A/S. Alf Tore bor sammen med sin samboer Laila Ertsås i Østbyveien i Steinkjer kommune. De er foreldre til Marthe og Eirin. Alf Tore jobber som bygningssnekker hos firmaet Byggmester Grande AS. Even døde i 1976.Gjort tilgjengelig 4. mars 2000 - Sist oppdatert 15. september 2003
Copyright © 2000-2003 Odd Andreas Sørgård (oddso@spray.no)
Web-vert er NVG