[Ved manglende navigasjonsfelt til venstre - trykk her.]

Gründerskap

Våren 2000 fulgte jeg Venture Cup fase 1, som samme høst fortsatte med fase 2 og 3. Dette er en konkurranse og forelesningsserie som tar sikte på å fremme gründerskap blant studenter. Senere har det fulgt nye konkurranser. Mer utdypende fakta finnes på hjemmesiden til Venture Cup (www.venturecup.com). Desverre, i en tid der fokus burde være rettet mot opprettelsen av nye arbeidsplasser, er denne konkurransen truet med nedleggelse.Presseomtale i Adresseavisen:
Lørdag 11. mars 2000

- Må gløde for egen idé

Av AGNETHE WEISSER
(agnethe.weisser@adresseavisen.no)

Trondheim og NTNU satser på å skape gründermiljøer. Men foreløpig har universitetet i Oslo flest deltakere i konkurransen Venture Cup. Men Trondheim kommer etter i konkurransen om de beste forretningsideene, ifølge Magnus Hakvåg fra Start ved NTNU.

- Vi trøndere er litt treige.

Nysgjerrige studenter var det likevel nok av, da startskuddet gikk for Venture Cup ved NTNU. Og flere av dem bærer på ideer. Odd Sørgård, for eksempel, tumler med ideen om å utvinne eteriske oljer fra planter på Helgelandskysten. For tiden er han ex. phil., med bakgrunn fra landbruksøkonomi og bygdeutvikling ved Høgskolen i Nord- Trøndelag.

- Jeg tror potensialet for eteriske oljer er stort. Tenk bare på hvor populært aromaterapi er, sier Sørgård. Han understreker at det er langt frem.

- Jeg må finne ut mer om teknologien. Men jeg har allerede fått kontakt med folk med bakgrunn i botanikk og kjemi.

Til kick off-arrangementet ved NTNU kom han for å få vite mer om hva konkurransen går ut på.

- Det er fint at vi gjennom forelesninger og nettverket får muligheten til å bygge opp vår kompetanse.

Inspirasjon fikk de også, studenter og ansatte ved NTNU. Og et klart råd fra Clustra-gründeren og bedriftslederen Karl Klingsheim:

- Dere må ha kullsviertro på egne ideer. Klingsheim hadde steppet inn i siste liten for super-gründeren Esben Brodin fra Fast. Klingsheim er kanskje mindre kjent, men historien er eventyrlig nok. På tre år har bedriften hans på Lade vokst fra 1 til 70 ansatte. Selskapet har avdelinger i USA og i London. Det har skjedd uten støtte fra det offentlige. Og noe vekstsenter hadde han ikke råd til å etablere seg i.

- Der var lokalene for dyre. Vi skaffet oss et lokale på Lade, ironisk nok etter Norsk Data.

Men Klingsheim hadde ideen, troen og teknologien.

- Ofte har bedriftene behov for et program som går hele tiden - uansett hva som skjer. Tenk for eksempel på selskaper som selger over nettet. Det betyr at programmet må gå selv om man installerer et nytt system, et tilleggsprogram eller for eksempel kobler til nye maskiner. Det vi har laget er et system som sørger for at programmet kan rulle og gå hele tiden - uavhengig av hvilke endringer vi ellers gjør i systemet. Dermed kan vi også utvide systemet etter hvert som kunden får behov for det, sier Klingsheim.

Selv om han selv greidde seg uten hjelp fra noe nettverk, synes han Venture Cup er et flott initiativ.

- Det er fint å kunne søke råd. Og du må være opportunistisk, men ikke for opportunistisk. Du må ikke kaste deg etter alt mulig, men gløde for din egen ide.

At Janteloven er med på å hindre en del nyetableringer, er han overbevist om.

- I California har du flere som er mer «out of the ordinary» - eller som utmerker seg på original måte. Jeg er glad i alt det norske, og ville aldri byttet passet mitt. Men det er aspekter ved det norske som ikke virker spesielt fremmende for gründervirksomhet, sier Klingsheim.

Gründerkonkurransen varer frem til høsten 2000, og det samlete premiebeløpet er på 650 000 kroner.

Fra Kick-Off 7. mars

Du må tro på din egen ide, og ikke kaste deg etter alt som andre foreslår, sier gründeren Karl Klingsheim til student og mulig Venture-deltaker Odd Sørgård. Forsker Thomas Kvaal (i midten) fra Gruppen for Entreprenørskap og Innovasjon er medansvarlig for undervisningsopplegget til Venture Cup. Foto: AGNETHE WEISSER

Kilde:
"- Må gløde for egen idé" ADRESSEAVISEN
http://www.adressa.no/nyttig/skole-og-utdanning/article.jhtml?articleID=13998 [Hentet 20 mars 2000].

PS Dere lurer vel på om det ble noe av prosjektet mitt med utvinnig av eteriske oljer. Svaret er nei.Gjort tilgjengelig 20. mars 2000 - Sist oppdatert 15. september 2003
Copyright © 2000-2003 Odd Andreas Sørgård (oddso@spray.no)
Web-vert er NVG