[Ved manglende navigasjonsfelt til venstre - trykk her.]

Slektsvåpen


For hjelp til å komponere nye våpen, anbefales det at oppdragsgiver tar kontakt med en erfaren heraldisk kunstner, for eksempel via Norsk Heraldisk Forening (www.heraldikk.no). Dessuten bør oppdragsgiveren selv sørge for at våpenet ikke kan forveksles med et allerede eksisterende våpen. Nedenfor følger noen våpen jeg har hjulpet til med å komponere.SØRGÅRD SVR 659/2004

Våpen Sørgård
SKJOLD: I gull en spiss skjoldfot i rødt, gjennom delingen en vertikal streng i motsatte tinkturer.

Hjelmklede rødt foret med gull.

HJELMTEGN: Et oppvoksende gull hanehode med rød kam, nebb og hakelapper.

Utført av Niels G. Johnsen, Natvig, 4823 Nedenes
(niels.garmann.johnsen@ae.no).

Våpenet er anmeldt i 2002 av agronom Odd Andreas Sørgård, Hundåla i Norge. Rett til å føre våpenet har alle agnatiske, så vel som kognatiske, etterkommere av Andreas Johannes Abelsen Sørgård (1851-1928). (i) Engang mellom 1841 og 1843 kom Abel Mathias Johnsen (1817-1900) med sin familie fra Hemnes til Vefsn. Han bosatte seg på Sørgården (da kalt Øvre Hundåla), som var delt i to gårder, hvorav den slekten bosatte seg på hørte under Tjøtta-godset. Gården ble i 1908 kjøpt av sønnen, den før nevnte Andreas Johannes, som også ble stamfar for slekten. Senere ble det foretatt en deling av denne gården mellom hans tre sønner Aksel Olai (1885-1974), Alfred Johan (1887-1977) og Birger August (1897-1982). Hovedbruket gikk i 1928 til den yngste av brødrene, og de mindre brukene Åsvang og Bakken ble i 1923 og 1927 skilt ut til den mellomste og den eldste av brødrene. Fortsatt eies, bebos og drives de tre gårdsbrukene av slektslinjene etter disse. Aksel Olai er farfar til ansøkeren, som er bosatt på Bakken. Våpenet er inspirert av et bumerke fra 1742 etter Arne Person, Øvre Hundåla (Sørgården). Grunnformen i dette merket, en stolpe og en sparre føyd sammen på midten, danner grunnlaget for våpenet. Det oppvoksende hanehodet som hjelmtegn viser til Vefsn kommune, som i sitt våpen fører "i svart en sølv hane med rød bevæpning". Tinkturene viser i tillegg til Vefsn (rødt), også til Nordland fylke (gull), som i sitt våpen fører "i gull en svart båt".

KILDER OG LITTERATUR: Statsarkivet i Trondheim, Helgeland sorenskriveri, pantebok nr 1b; Odd A Sørgård og Hermod M Sørgård: Slekten etter Andreas Johannes Abelsen Sørgård (1851-1928), upublisert manuskript; Vefsn bygdebok Bind II, Mosjøen 1975; slektspapirer m.m.

(i) Den kursive tekstdelen er i etterkant av registrering og publisering i SVR blitt endret. Oprinnelig tekst var: Rett til å føre våpenet har alle agnatiske linjer etter Andreas Johannes Abelsen Sørgård (1851-1928). Rett til å føre våpenet har også alle kognatiske linjer, men i endret form. Endringen må da være i form av et ekstra merke i skjoldet.
GRØSFJELD

Våpen Grøsfjeld
SKJOLD: I gull et rødt oksehode med sølv horn.

Hjelmklede rødt foret med gull.

HJELMTEGN: En stående oppslått bok med rød dexter side og gull sinister side.

Utført av Sigvald Grøsfjeld jr, Håbakken 15, 4041 Hafrsfjord.

Våpenet ble komponert i 2000, og er inspirert av det rødbrune oksehodet med hvite horn som hang over inngangen til familiens slakterforretning i Pedersgaten 35 i Stavanger. Oksehodet i skjoldet viser dermed til familiens tradisjoner som slaktere. En stående oppslått bok som hjelmtegn henviser til familiens akademiske tradisjoner. Tinkturene henspeiler på oksehodet i rødt og hvitt mot fasaden i gul.


Gjort tilgjengelig 15. juni 2000 - Sist oppdatert 19. april 2006
Copyright © 2000-2005 Odd Andreas Sørgård (oddso@spray.no)
Web-vert er NVG